Coronavirus

Zolang elke persoon gemiddeld meer dan 1 aansteekt vind ik ook 2g op die grond (kan minder kwaad als t gebeurd) wat wankel als ik heel eerlijk ben. Daarom is het dicht immers, minder contacten binnen tussen onbekenden om de groei te temperen?
Pfff. Is ook allemaal lastig te zeggen. Als mensen i.p.v."veilig in een bioscoop" hierdoor er voor kiezen om maar bij mensen op bezoek te gaan is er wellicht een groter risico.
Vooralsnog denk ik dat de Zwitserse variant van zoveel mogelijk laten doorgaan zolang dat met maatregelen niet leidt tot een overvraagde zorg het minst slechte. Maar op welke wijze hangt van veel factoren af en zal zeker voor elk land/regio niet hetzelfde zijn.
 
Pfff. Is ook allemaal lastig te zeggen. Als mensen i.p.v."veilig in een bioscoop" hierdoor er voor kiezen om maar bij mensen op bezoek te gaan is er wellicht een groter risico.
Vooralsnog denk ik dat de Zwitserse variant van zoveel mogelijk laten doorgaan zolang dat met maatregelen niet leidt tot een overvraagde zorg het minst slechte. Maar op welke wijze hangt van veel factoren af en zal zeker voor elk land/regio niet hetzelfde zijn.
Probleem is dat wanneer je daar achter komt, het te laat is.
 
Lees wat ik zeg, het is al jaren zo. Het door jouw genoemde fonds komt uit 2020 en is een vernieuwing van het oude FES. Daarnaast zijn er onafhankelijke mensen die controle uitvoeren.

Lees s.v.p. dan ook waar ik naar verwijs:

Wij menen dat deze boodschap des te belangrijker is omdat de meerderheid van uw Kamer volgens dit akkoord kiest voor tientallen miljarden aan extra uitgaven en lastenverlichting via de reguliere begrotingen, maar ook via fondsen. In de Startnota kabinet Rutte-IV staat dat in de komende periode door het ministerie van Financiën in overleg met de beleidsverantwoordelijke departementen de fondsen “verder worden uitgewerkt”. Uiterlijk bij Voorjaarsnota 2022 wordt de Tweede Kamer over die uitwerking “geïnformeerd”. We raden uw Kamer aan hier nadrukkelijk bij stil te staan. Er zijn immers fondsen die geen onderdeel uitmaken van de rijksbegroting. Welke plannen er na de start van zo’n fonds worden gefinancierd, maakt dan geen deel meer uit van het jaarlijkse proces van autorisatie en controle op publieke uitgaven door het parlement. Ook anderszins heeft het parlement daar vaak maar (zeer) beperkt zicht op. De vormgeving van fondsen is dus bepalend voor de mate waarin u uw budgetrecht kunt uitoefenen. Het lijkt ons in democratisch opzicht ongewenst dat genoemde bedragen bestemd voor 4/4 publieke doelen zich (deels) onttrekken aan het budgetrecht van de StatenGeneraal en het reguliere begrotings- en verantwoordingsproces. We bevelen uw Kamer dan ook aan de instelling en vormgeving van nieuwe fondsen kritisch te volgen. Vanuit het belang van het budgetrecht volstaat het niet om hier alleen maar over “geïnformeerd” te worden.

Mochten de spelregels al niet veranderd zijn, waar het wel op lijkt, dan zijn de bedragen exorbitant hoger geworden.

Me dunkt dat de President en Secretaris van de Algemene Rekenkamer niet zo maar een dergelijke brandbrief schrijven! Jou wel?
 
Je verwijst naar een document van december 2021 en een fond uit 2020. Dat is nogal mosterd na de maaltijd om er nu wat over te schrijven, heeft geen enkele nieuwswaarde.
Dat fonds houdt daarna op te bestaan ofzo? Zouden er nog andere fondsen zijn waarover de Algemene Rekenkamer zich zorgen maakt? Allemachtig hee.
Hier een bericht over het groeifonds april '21. Slechts een van die fondsen. https://www.rijksoverheid.nl/actuee...t-646-miljoen-euro-uit-voor-economische-groei
 
Ik weet niet hoe betrouwbaar deze cijfers zij, maar het geeft geboosterden zeker hoop. Als dit het is, dat mag de boel wmb weer open.

FJfMtlHXsAM74fn
 
Ik weet niet hoe betrouwbaar deze cijfers zij, maar het geeft geboosterden zeker hoop. Als dit het is, dat mag de boel wmb weer open.

FJfMtlHXsAM74fn
Zag deze kop voorbij komen ja, dit is niet louter het boostereffect, dit is ook het omikroneffect en het gegeven dat het virus vooral heel hard rondgaat onder de jongere bevolking die sowieso minder snel in het ziekenhuis komen.

Wat dat betreft speelt een dergelijke kop de wappies in de hand omdat het wel heel erg naar vaccin-propaganda neigt.
 
Terug
Bovenaan Onderaan