Religie

Opvoeding staat los van religie. Ik voed mijn kinderen heel netjes en beleefd op. Ik heb ze ook geleerd om altijd onderzoekend en kritisch te blijven, waar het om religie gaat. Denk logisch na wanneer er weer eens een claim wordt gemaakt.
Ik vind niets fatsoenlijk aan het opleggen van regels van (een door jouw verzonnen) god aan iemand die niet meegaat in je sprookje. Geloof is vergif. Geloof is oorlog. Geloof is ongezond. Geloof is de grootste tekortkoming van ons primatenbrein.
Poeh, hier heb ik even over nagedacht, maar ik denk hier het volgende over.

Oorlog, geloof en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien zeg ik iets geks, maar dit is hoe ik ernaar kijk:

Het feit dat we geloven, komt eigenlijk voort uit het feit dat de mens in staat is om -naast de primaire levensbehoeftes te vervullen- zich zelf af te vragen waarom iets gebeurd, of waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En omdat we die vraag kunnen stellen hebben we geloof, maar ook wetenschap. De wetenschap is eigenlijk ontstaan (dacht ik tenminste) omdat sommige mensen andere ideeën over hoe de dingen zijn zoals ze zijn. Maar zonder geloof, zou je dus ook nooit wetenschap hebben gehad, denk ik.

Het geloof en wetenschap hebben natuurlijk gemeen dat ze dingen willen verklaren wat de mens niet snapt. En ook de wetenschap kan heel veel dingen nog niet verklaren, evenals het geloof ook niet alles verklaart.

Wat heeft dit nu allemaal met oorlog te maken?
Oorlog komt voort uit het feit dat elk mens veel macht wil hebben. Het geloof wordt vaak gebruikt als excuus om de macht van een leider of leiders uit te breiden. En door oorlog heeft de wetenschap veel vooruitgang geboekt. Denk maar aan Alan Turing die de voorloper van de computer maakte om berichten van de Duitsers af te luisteren. Of de ruimtewedloop tijdens de koude oorlog, die zorgde voor voor vooruitgang in de ruimtevaart.
 
Dat heeft helemaal niets met geloof te maken. Ik ken genoeg ongelovigen die vinden dat het vrouwtje het huishouden maar moet doen. Toch wel fijn dat religie altijd met onderdrukking en het verheerlijken van de man als een 3 eenheid wordt gezien.
Je wordt grootgebracht in een omgeving waar je iedere keer te horen krijgt dat een vrouw minder is dan een man. En als je er naar gaat handelen is er geen link met die lessen?

Dat wil niet zeggen dat dat voor iedere geloofsstroming opgaat (zoals ik al eerder aangaf, iedere geloof/stroming heeft zijn eigen problemen). Maar doen alsof de achterstelling van vrouwen niet voor een groot deel door geloof komt in de wereld is onredelijk.

Zullen we dan elke ongelovige moordenaar ook gaan gebruiken om atheisten te gaan bashen, lijkt me leuk
Vrij onzinnige vergelijking vind je niet? Atheisten hebben geen geloof, geen heilige boeken die ze volgen, geen supernatuurlijke wezens die ze vertellen wat ze moeten doen. Atheisme is slechts een ding: Mensen die vinden dat de god propositie niet voldoend bewezen is. Dat is alles.

Een atheistische moordenaar die iemand dood zal zijn redenen hebben, maar er is geen religieuze grondslag.

Klopt iedereen verdient dezelfde rechten, maar laten we niet proberen roomser te zijn dan de paus. Het begint allemaal door te schieten, met vrouwenquota, evenveel verdienen enzovoorts. Je moet worden beoordeeld en betaald naar je kwaliteiten en productie en niet omdat we hetzelfde werk doen dus maar hetzelfde betaald krijgen.
Wat heeft dat te maken met achterstelling van vrouwen in de maatschappij door religie?

Wil er wel op in gaan, ik ben met je eens dat mensen moeten verdienen naar hun werken en capaciteiten. Quotas werken averechts en zijn onzinnig. Mensen maken verschillende keuzes in het leven en die hebben gevolgen. De “Wage gap” van 77 cent per dollar is dan ook een mythe die niet onderbouwd kan worden, maar wat wel een eigen leven is gaan leiden.

De 2 voorbeelden die ik aandroeg kwamen van ver voor de onterkerking en ontzuiling van de jaren 70 van Nederland. Kerk en staat zijn altijd gescheiden geweest, dus dit zijn twee duidelijke voorbeelden van de staat die de vrouwenrechten verbeterde.
De staat deed dit, niet de kerken. Daarnaast kun je de ontkerkeling en ontzuiling niet los zien van de maatschappelijke veranderingen van de jare ’60.

Wel heb je een punt dat ik je eerste punt niet goed op in ging (jare ’20). Maar ook hier was het niet zo dat de kerk de drijvende kracht was voor vrouwenkiesrecht en gelijkheid maar een barriere.

Ze vermoorden tegenstanders van hun gedachtegoed en vervolgden ook gelovigen omdat ze geloofden en geen atheist waren. En nogmaals het gaat om de vergelijking, omdat het met God te maken heeft ben ik ineens mede verantwoordelijk, als het echter om een atheist gaat is het een individu die alleen voor zichzelf verantwoordelijk is. Daar gaat de vergelijking nogal scheef en dus word ik als een zeer gematigd gelovige ineens op een hoop gegooid met alle andere gelovigen.
Niet door mij, ik heb meermaals aangegeven dat binnen geloven meerdere stromingen bestaan.

Zoals ik al eerder zei: niet alle geloven geloven hetzelfde. Ook binnen ieder geloof heb je verschillende stromingen, verschillen in uitleg over de heilige boeken en verschillen in striktheid en de gevolgen van "anders geloven/niet geloven".

Echter, misstanden in de kerk, tempel of moskee is niet hetzelfde als het verspreiden van ideeen die slecht zijn voor de maatschappij. Denk aan de katholieke kerk en hun strijd tegen condooms in Afrika met Aids epidemieen en hongersnoden tot gevolg. Als je Katholiek bent ben je zelf niet medeschuldig, wel behoor je tot een groep mensen die een bepaald gedachtengoed uitdraagt (maar ook hier hoef je het niet eens te zijn met de "partij/kerkelijke" lijn). Jij bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en daden. En je religie/geloof kan daar een positieve bijdrage maar ook een negatieve bijdrage aan leveren.
 
Laatst bewerkt:

De Bouterbaas

Grappigste Forummer van het Jaar 2012
Nee, dan dit: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/23...na-onderzoek-salafistische-moskeescholen.html Ik betrap mezelf erop dat het schorem dat dit soort dingen meent te moeten zeggen, met een molensteen om de rivier in mogen worden gegooid. (en neemt de gedachte weer terug). Arne, ik deel je mening dat religie niet verboden moet worden (gaat ook nooit gebeuren), maar haat zaaien, dood wensen (zie link, discrimineren (onze christenvrienden die de positie van hom's en vrouwen stelselmatig ondermijnen) etc dat moet keihard worden uitgeroeid.
 
Laatst bewerkt:

Mikasa

Forummer van het Jaar 2014
Nee, dan dit: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/23...na-onderzoek-salafistische-moskeescholen.html Ik betrap mezelf erop dat het schorem dat dit soort dingen meent te moeten zeggen, met een molensteen om de rivier in mogen gegooid. (en neemt de gedachte weer terug). Arne, ik deel je mening dat religie niet verboden moet worden (gaat ook nooit gebeuren), maar haat zaaien, dood wensen (zie link, discrimineren (onze christenvrienden die de positie van hom's en vrouwen stelselmatig ondermijnen) etc dat moet keihard worden uitgeroeid.
Ik schrok daar ook van. Blijkbaar is er geen enkele controle op zulke scholen / clubs.
 

Hoetierick

Kaashater 1e klas
Medewerker
Nee, dan dit: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/23...na-onderzoek-salafistische-moskeescholen.html Ik betrap mezelf erop dat het schorem dat dit soort dingen meent te moeten zeggen, met een molensteen om de rivier in mogen worden gegooid. (en neemt de gedachte weer terug). Arne, ik deel je mening dat religie niet verboden moet worden (gaat ook nooit gebeuren), maar haat zaaien, dood wensen (zie link, discrimineren (onze christenvrienden die de positie van hom's en vrouwen stelselmatig ondermijnen) etc dat moet keihard worden uitgeroeid.
Dat gaat dus niet gebeuren. Enige hoop is dat door een groei aan kennis de mensen dit soort zaken links laten liggen, en vertrouwen hebben in feiten ipv een boek met achterhaalde verhaaltjes en regels. Een soort ontkerking op globale schaal, dat is de hoop die ik heb.
 

De Bouterbaas

Grappigste Forummer van het Jaar 2012
Dat gaat dus niet gebeuren. Enige hoop is dat door een groei aan kennis de mensen dit soort zaken links laten liggen, en vertrouwen hebben in feiten ipv een boek met achterhaalde verhaaltjes en regels. Een soort ontkerking op globale schaal, dat is de hoop die ik heb.

"De groei aan kennis..." Internet is de bron van (vrijwel) alle kennis die beschikbaar is in de wereld. Als er iets gebeurd is, is het wel het omgekeerde. Hoe meer toegang tot meer kennis, hoe gepolariseerder er gedacht lijkt te worden. Nee, kennis gaat 't 'm niet worden.
 
Laatst bewerkt: