Religie

Der Jaufe

Bondscoach
Tja, daar ben ik het dus niet mee eens. Anti-discriminatie staat dus boven geloof. Je mag dus vanwege je geloof vrouwen, homo's, anders-gelovigen geen andere rechten opleggen. In mijn ogen moet discriminerend geloof verboden worden.

Als er een god zou bestaan, zou hij vast van alle mensen houden ongeacht hun sekse, ras, voorkeur etc.
Met je beperkte menselijke brein ff vaststellen hoe een opperwezen moet zijn als hij of zij bestaat...

Btw houden van of alles voor iedereen toestaan is ook niet hetzelfde. Jij houdt van jouw kinderen maar legt ze ook beperkingen op neem ik aan.
 

Mikasa

Forummer van het Jaar 2014
Met je beperkte menselijke brein ff vaststellen hoe een opperwezen moet zijn als hij of zij bestaat...

Btw houden van of alles voor iedereen toestaan is ook niet hetzelfde. Jij houdt van jouw kinderen maar legt ze ook beperkingen op neem ik aan.
Ik snap je laatste opmerking niet?
 

Vedette

Arthur Shelby Jr.
Met je beperkte menselijke brein ff vaststellen hoe een opperwezen moet zijn als hij of zij bestaat...

Btw houden van of alles voor iedereen toestaan is ook niet hetzelfde. Jij houdt van jouw kinderen maar legt ze ook beperkingen op neem ik aan.
Met ons beperkte menselijk brein effe een boek schrijven en een geloof maken waarin allerlei regels en verhalen worden opgenomen over een opperwezen waarvan we niet weten of die bestaat.
 

Teamspirit

Routinier
Zien jullie een dochter als minderwaardig t.o.v. een zoon? En zo nee, hoe kijk je ertegen aan dat andere kinderen dit soort ideeen van jongs af aan in hun opvoeding meekrijgen?
Dit is niet een vraagstuk wat zomaar uit het geloof komt. Dit is een veel breder vraagstuk. Het altijd maar roepen dat geloof mensen onderdrukt is zo makkelijk, en heeft totaal geen zin (wat je zelf ook al aangeeft).

In Nederland mochten vrouwen Tot in 1919 niet stemmen. Tot de jaren 50 werd je ontslagen als vrouw getrouwd was en jonger was dan 45 jaar, dit was allemaal normaal. Als je in andere ontwikkelde landen kijkt hoe er om gegaan wordt met gelijkheid, dan denk ik vaak dat we nog wat kunnen leren van onze Noorderburen.

Wat ik echter veel belangrijker vind dan de vraag of we gelijk zijn (want dat zijn we toch niet, niemand is gelijk aan een ander en dat moeten we ook niet willen), is, de vraag of je het beste mee geeft aan je kind. Ik heb mijn normen en waarden en ik geloof, maar ik heb me van mijn 14de tot 24ste heel hard van het geloof afgezet en het bestempeld als onzin.
Ik ben geen diehard christen en ik geloof ook niet dat alle religies anders zijn, er is maar 1 hogere macht en iedereen geeft daar zijn eigen uitleg aan. Zoals bekend reis ik vrij veel de wereld over, en kom ik dus op plekken met veel andere geloven en ik heb moskeen, Buddha tempels, hindoe tempels en allerlei soorten kerken bezocht. Voor mij is het de kracht en steun uit het geloof die ik op dat soort plekken krijg waardoor ik geloof dat er een god is. En eenidere die zegt dat ik verantwoordelijk ben voor de misstanden in de kerk omdat ik geloof, dat is een typische jij bak die nergens op slaat. Iedereen is een individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.

Wat een persoon meegeeft als opvoeding is altijd een punt voor discussie, ik ben van een vrij traditionele opvoeding voor mijn dochter. Dus mensen met 2 woorden aanspreken,, goede dag en tot ziens waar je ook bent. Ouderen met respect behandelen en ga, zo maar door. En ik ben vrij streng voor mijn dochter, maar ik denk dat dit het beste is voor haar.
Als ik zie hoeveel kinderen er schreeuwen in de winkel, tegen mensen opbotsen en geen sorry zeggen dan voel ik een schaamte voor die ouders.
Geloof is een huis waar veel tegen geschopt wordt, maar het zorgt ook voor een sociale cohesie en een kader van fatsoensregels, die je steeds meer ziet verdwijnen.
 

arne

Routinier
Dit is niet een vraagstuk wat zomaar uit het geloof komt. Dit is een veel breder vraagstuk. Het altijd maar roepen dat geloof mensen onderdrukt is zo makkelijk, en heeft totaal geen zin (wat je zelf ook al aangeeft).
Het heeft wel degelijk zin. Niet alle geloven geloven hetzelfde. Ook binnen ieder geloof heb je verschillende stromingen, verschillen in uitleg over de heilige boeken en verschillen in striktheid en de gevolgen van "anders geloven/niet geloven".

Zo ook de rol en waarde van een vrouw is heel verschillend binnen geloven. Als een geloof (of geloofs stroming) van kinds af aan roept dat een vrouw minder is dan een man dan heeft dat gevolgen voor de levensopvatting. Maakt niet uit hoezeer iemand kracht uit zijn/haar beleving van een geloof krijgt, dat doet niet af aan negatieve kanten van bepaalde geloofsstroomingen/geloven/religies.

In Nederland mochten vrouwen Tot in 1919 niet stemmen. Tot de jaren 50 werd je ontslagen als vrouw getrouwd was en jonger was dan 45 jaar, dit was allemaal normaal.
En met de ontkerkelijking is ook de rol van de vrouw alsmede de gelijkheid van man en vrouw in de maatschappij gekomen bij wet. Doen alsof de ontkerkelijking geen rol heeft gespeelt hierin is onredelijk. Dat het Christendom van vandaag in Nederland heel anders is dan dat van 70 jaar geleden (zelfs inde bible belt) wil niet zeggen dat het Christendom gevrijwaard was van dit probleem. Het Christendom in Nederland/west-Europa heeft echter gigantische stappen gezet qua progressiviteit.

Wat ik echter veel belangrijker vind dan de vraag of we gelijk zijn (want dat zijn we toch niet, niemand is gelijk aan een ander en dat moeten we ook niet willen), is, de vraag of je het beste mee geeft aan je kind.
Niemand is gelijk, men is wel gelijkwaardig in de zin dat we allen mensen zijn en dezelfde rechten (zouden moeten) hebben. Dat een man en een vrouw niet hetzelfde zijn doet daar niet aan af.

Ik ben geen diehard christen en ik geloof ook niet dat alle religies anders zijn, er is maar 1 hogere macht en iedereen geeft daar zijn eigen uitleg aan. Zoals bekend reis ik vrij veel de wereld over, en kom ik dus op plekken met veel andere geloven en ik heb moskeen, Buddha tempels, hindoe tempels en allerlei soorten kerken bezocht. Voor mij is het de kracht en steun uit het geloof die ik op dat soort plekken krijg waardoor ik geloof dat er een god is.
Ik vind religieus zijn een absentie van de ratio. Er is tenslotte geen goed bewijs voor welke god/goden dan ook, laat staan over alle bovennatuurlijke wezens en de bovennatuurlijke gebeurtenissen in alle heilige teksten. Maar wat ik er van vind is irrelevant: als geloof je houvast en steun bied, dan kan religie iets toevoegen aan je leven (niet aan dat van mij, maar wel bij anderen).

En eenidere die zegt dat ik verantwoordelijk ben voor de misstanden in de kerk omdat ik geloof, dat is een typische jij bak die nergens op slaat. Iedereen is een individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.
Ik denk niet dat je veel mensen zult vinden die die positie zullen innemen. En als iemand dat wel doet, dan vergeten ze dat (zoals je zelf al aangeeft) iedereen is een individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.

Echter, misstanden in de kerk, tempel of moskee is niet hetzelfde als het verspreiden van ideeen die slecht zijn voor de maatschappij. Denk aan de katholieke kerk en hun strijd tegen condooms in Afrika met Aids epidemieen en hongersnoden tot gevolg. Als je Katholiek bent ben je zelf niet medeschuldig, wel behoor je tot een groep mensen die een bepaald gedachtengoed uitdraagt (maar ook hier hoef je het niet eens te zijn met de "partij/kerkelijke" lijn). Jij bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en daden. En je religie/geloof kan daar een positieve bijdrage maar ook een negatieve bijdrage aan leveren.

Wat een persoon meegeeft als opvoeding is altijd een punt voor discussie, ik ben van een vrij traditionele opvoeding voor mijn dochter. Dus mensen met 2 woorden aanspreken,, goede dag en tot ziens waar je ook bent. Ouderen met respect behandelen en ga, zo maar door. En ik ben vrij streng voor mijn dochter, maar ik denk dat dit het beste is voor haar.
Dan denk ik dat je een hele goede ouder voor je dochter bent ;)

Als ik zie hoeveel kinderen er schreeuwen in de winkel, tegen mensen opbotsen en geen sorry zeggen dan voel ik een schaamte voor die ouders.
Geloof is een huis waar veel tegen geschopt wordt, maar het zorgt ook voor een sociale cohesie en een kader van fatsoensregels, die je steeds meer ziet verdwijnen.
Is zeker waar en ik ben van mening dat men veel beter moet kijken naar de verschillende stromingen binnen geloven. Alsof een Kopt hetzelfde zou zijn als een Nederlandse Remontrant of Filipijns Katholiek qua denkbeelden puur en alleen omdat het beide Christenen zijn. Of dat alle Moslims een hoofddoek zouden dragen en als dat niet zou gebeuren dat een slechte/nep Moslim zou zijn.
 

Bacchus

#JeSuisSjakie
Medewerker
Dit is niet een vraagstuk wat zomaar uit het geloof komt. Dit is een veel breder vraagstuk. Het altijd maar roepen dat geloof mensen onderdrukt is zo makkelijk, en heeft totaal geen zin (wat je zelf ook al aangeeft).

In Nederland mochten vrouwen Tot in 1919 niet stemmen. Tot de jaren 50 werd je ontslagen als vrouw getrouwd was en jonger was dan 45 jaar, dit was allemaal normaal. Als je in andere ontwikkelde landen kijkt hoe er om gegaan wordt met gelijkheid, dan denk ik vaak dat we nog wat kunnen leren van onze Noorderburen.

Wat ik echter veel belangrijker vind dan de vraag of we gelijk zijn (want dat zijn we toch niet, niemand is gelijk aan een ander en dat moeten we ook niet willen), is, de vraag of je het beste mee geeft aan je kind. Ik heb mijn normen en waarden en ik geloof, maar ik heb me van mijn 14de tot 24ste heel hard van het geloof afgezet en het bestempeld als onzin.
Ik ben geen diehard christen en ik geloof ook niet dat alle religies anders zijn, er is maar 1 hogere macht en iedereen geeft daar zijn eigen uitleg aan. Zoals bekend reis ik vrij veel de wereld over, en kom ik dus op plekken met veel andere geloven en ik heb moskeen, Buddha tempels, hindoe tempels en allerlei soorten kerken bezocht. Voor mij is het de kracht en steun uit het geloof die ik op dat soort plekken krijg waardoor ik geloof dat er een god is. En eenidere die zegt dat ik verantwoordelijk ben voor de misstanden in de kerk omdat ik geloof, dat is een typische jij bak die nergens op slaat. Iedereen is een individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.

Wat een persoon meegeeft als opvoeding is altijd een punt voor discussie, ik ben van een vrij traditionele opvoeding voor mijn dochter. Dus mensen met 2 woorden aanspreken,, goede dag en tot ziens waar je ook bent. Ouderen met respect behandelen en ga, zo maar door. En ik ben vrij streng voor mijn dochter, maar ik denk dat dit het beste is voor haar.
Als ik zie hoeveel kinderen er schreeuwen in de winkel, tegen mensen opbotsen en geen sorry zeggen dan voel ik een schaamte voor die ouders.
Geloof is een huis waar veel tegen geschopt wordt, maar het zorgt ook voor een sociale cohesie en een kader van fatsoensregels, die je steeds meer ziet verdwijnen.
Opvoeding staat los van religie. Ik voed mijn kinderen heel netjes en beleefd op. Ik heb ze ook geleerd om altijd onderzoekend en kritisch te blijven, waar het om religie gaat. Denk logisch na wanneer er weer eens een claim wordt gemaakt.
Ik vind niets fatsoenlijk aan het opleggen van regels van (een door jouw verzonnen) god aan iemand die niet meegaat in je sprookje. Geloof is vergif. Geloof is oorlog. Geloof is ongezond. Geloof is de grootste tekortkoming van ons primatenbrein.
 

Mikasa

Forummer van het Jaar 2014
Geloof is een huis waar veel tegen geschopt wordt, maar het zorgt ook voor een sociale cohesie en een kader van fatsoensregels, die je steeds meer ziet verdwijnen.
Opvoeding staat los van religie. Ik voed mijn kinderen heel netjes en beleefd op. Ik heb ze ook geleerd om altijd onderzoekend en kritisch te blijven, waar het om religie gaat. Denk logisch na wanneer er weer eens een claim wordt gemaakt.
Uhm, Bacchus was me al voor. Alsof niet gelovigen niet fatsoenlijk kunnen zijn. Het lijkt me nogal los staan van elkaar. Sterker nog: veel gelovigen doen nogal onfatsoenlijk tegen andere gelovigen.
 

-040-

Trainer Coach
Opvoeding staat los van religie. Ik voed mijn kinderen heel netjes en beleefd op. Ik heb ze ook geleerd om altijd onderzoekend en kritisch te blijven, waar het om religie gaat. Denk logisch na wanneer er weer eens een claim wordt gemaakt.
Ik vind niets fatsoenlijk aan het opleggen van regels van (een door jouw verzonnen) god aan iemand die niet meegaat in je sprookje. Geloof is vergif. Geloof is oorlog. Geloof is ongezond. Geloof is de grootste tekortkoming van ons primatenbrein.
Dat dus. Ik herinner me een mis voor mijn gestorven oma toen de pastoor op Moederdag even de “werkende” moeders terecht stelde. Die hoorden thuis achter het aanrecht. Veel religies hebben drie dingen gezamenlijk: vrouwen zijn minderwaardig, homoseksuelen strafbaar en ketters/heidenen vervolgbaar.
 

De Bouterbaas

Grappigste Forummer van het Jaar 2012
Dat dus. Ik herinner me een mis voor mijn gestorven oma toen de pastoor op Moederdag even de “werkende” moeders terecht stelde. Die hoorden thuis achter het aanrecht. Veel religies hebben drie dingen gezamenlijk: vrouwen zijn minderwaardig, homoseksuelen strafbaar en ketters/heidenen vervolgbaar.
Een moment om keihard vloekend de kerk uit te lopen. Je doet het niet uit respect voor, tja, voor wie? Ik hoop nog altijd op zo'n moment waar ik de lul-van-dienst terecht kan wijzen. Ik zal niet aarzelen.
 

Teamspirit

Routinier
Zo ook de rol en waarde van een vrouw is heel verschillend binnen geloven. Als een geloof (of geloofs stroming) van kinds af aan roept dat een vrouw minder is dan een man dan heeft dat gevolgen voor de levensopvatting. Maakt niet uit hoezeer iemand kracht uit zijn/haar beleving van een geloof krijgt, dat doet niet af aan negatieve kanten van bepaalde geloofsstroomingen/geloven/religies.
Dat heeft helemaal niets met geloof te maken. Ik ken genoeg ongelovigen die vinden dat het vrouwtje het huishouden maar moet doen. Toch wel fijn dat religie altijd met onderdrukking en het verheerlijken van de man als een 3 eenheid wordt gezien. Zullen we dan elke ongelovige moordenaar ook gaan gebruiken om atheisten te gaan bashen, lijkt me leuk.


Niemand is gelijk, men is wel gelijkwaardig in de zin dat we allen mensen zijn en dezelfde rechten (zouden moeten) hebben. Dat een man en een vrouw niet hetzelfde zijn doet daar niet aan af.
Klopt iedereen verdient dezelfde rechten, maar laten we niet proberen roomser te zijn dan de paus. Het begint allemaal door te schieten, met vrouwenquota, evenveel verdienen enzovoorts. Je moet worden beoordeeld en betaald naar je kwaliteiten en productie en niet omdat we hetzelfde werk doen dus maar hetzelfde betaald krijgen.

En met de ontkerkelijking is ook de rol van de vrouw alsmede de gelijkheid van man en vrouw in de maatschappij gekomen bij wet. Doen alsof de ontkerkelijking geen rol heeft gespeelt hierin is onredelijk. Dat het Christendom van vandaag in Nederland heel anders is dan dat van 70 jaar geleden (zelfs inde bible belt) wil niet zeggen dat het Christendom gevrijwaard was van dit probleem. Het Christendom in Nederland/west-Europa heeft echter gigantische stappen gezet qua progressiviteit
De 2 voorbeelden die ik aandroeg kwamen van ver voor de onterkerking en ontzuiling van de jaren 70 van Nederland. Kerk en staat zijn altijd gescheiden geweest, dus dit zijn twee duidelijke voorbeelden van de staat die de vrouwenrechten verbeterde.l


Opvoeding staat los van religie. Ik voed mijn kinderen heel netjes en beleefd op. Ik heb ze ook geleerd om altijd onderzoekend en kritisch te blijven, waar het om religie gaat. Denk logisch na wanneer er weer eens een claim wordt gemaakt.
Ik vind niets fatsoenlijk aan het opleggen van regels van (een door jouw verzonnen) god aan iemand die niet meegaat in je sprookje. Geloof is vergif. Geloof is oorlog. Geloof is ongezond. Geloof is de grootste tekortkoming van ons primatenbrein.
Opvoeding staat in principe los van religie, maar als je zelf om je heen kijkt, dan denk/zie je zelf ook dat het allemaal een stuk brutaler en minder beleefd is geworden. De basisprincipes van geloof zijn voor mij het goed doen voor anderen, de rust vinden in je leven om te blijven denken maar ook een gezonde zelfreflectie te hebben. En deze waardes door te geven aan mijn dochter. Ik verplicht haar ook niet om elke zondag met mij mee te gaan, en zoals ik al eerder aangaf ben ik meer een agnost dan christen. Ik geloof in een God, maar heb zelf weinig op met de moderne kerk en nog minder met de katholieke kerk. Voor mij is geloof een plek om samen te komen en elkaar te steunen, en het onderscheid tussen geloven kan ik slecht tegen.
Net zoals ik slecht tegen mensen kan die vinden dat geloof oorlog is en ongezond. De twee grootste moordenaars ooit zijn Atheisten.
 

Bacchus

#JeSuisSjakie
Medewerker
Opvoeding staat in principe los van religie, maar als je zelf om je heen kijkt, dan denk/zie je zelf ook dat het allemaal een stuk brutaler en minder beleefd is geworden.
Dat staat los van geloven in een god. Sterker nog, ik bemerk een steeds groter wordende kloof tussen mijzelf en de christentaliban hier in het dorp.
Je wordt met de nek aangekeken als je op zondag op straat bent en niet op weg naar het clubhuis van de almachtige van dienst. U wilt er langs met de auto, terwijl wij midden op straat lopen? Dikke pech, gij heiden! Op zondag zijn de straten van ons, je blijft maar mooi achter ons.


Ja, dat is helemaal niet brutaal / onbeschoft / asociaal. Fijn dat er zo'n klup is, want anders zou het allemaal wel erg uit de klauwen lopen.
Not...
 

-040-

Trainer Coach
Dat heeft helemaal niets met geloof te maken. Ik ken genoeg ongelovigen die vinden dat het vrouwtje het huishouden maar moet doen. Toch wel fijn dat religie altijd met onderdrukking en het verheerlijken van de man als een 3 eenheid wordt gezien. Zullen we dan elke ongelovige moordenaar ook gaan gebruiken om atheisten te gaan bashen, lijkt me leuk.

Klopt iedereen verdient dezelfde rechten, maar laten we niet proberen roomser te zijn dan de paus. Het begint allemaal door te schieten, met vrouwenquota, evenveel verdienen enzovoorts. Je moet worden beoordeeld en betaald naar je kwaliteiten en productie en niet omdat we hetzelfde werk doen dus maar hetzelfde betaald krijgen.

De 2 voorbeelden die ik aandroeg kwamen van ver voor de onterkerking en ontzuiling van de jaren 70 van Nederland. Kerk en staat zijn altijd gescheiden geweest, dus dit zijn twee duidelijke voorbeelden van de staat die de vrouwenrechten verbeterde.l

Opvoeding staat in principe los van religie, maar als je zelf om je heen kijkt, dan denk/zie je zelf ook dat het allemaal een stuk brutaler en minder beleefd is geworden. De basisprincipes van geloof zijn voor mij het goed doen voor anderen, de rust vinden in je leven om te blijven denken maar ook een gezonde zelfreflectie te hebben. En deze waardes door te geven aan mijn dochter. Ik verplicht haar ook niet om elke zondag met mij mee te gaan, en zoals ik al eerder aangaf ben ik meer een agnost dan christen. Ik geloof in een God, maar heb zelf weinig op met de moderne kerk en nog minder met de katholieke kerk. Voor mij is geloof een plek om samen te komen en elkaar te steunen, en het onderscheid tussen geloven kan ik slecht tegen.
Net zoals ik slecht tegen mensen kan die vinden dat geloof oorlog is en ongezond. De twee grootste moordenaars ooit zijn Atheisten.
Tsja, de twee grootste moordenaars hebben ook donkere haren... Er is geen atheistische leertekst, er zijn geen richtlijnen en geen regels. Dat kan dus ook nooit een oorzaak van een handeling zijn. Uit niets iets maken dat kan alleen god.

1 Petrus 3:1 luidt: “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen."

https://www.bijbelwoord.nl/wat-zegt-de-bijbel-over-man-en-vrouw-zijn/

Dit soort teksten geeft een man het idee dat de vrouw ten eerste er is voor hem. Ze mag iets doen, mits dat in zijn voordeel en belang is. En dat een vrouw zonder man, laat staan met een vrouw zou zijn, dat is natuurlijk ondenkbaar.
 

De Bouterbaas

Grappigste Forummer van het Jaar 2012
Dat staat los van geloven in een god. Sterker nog, ik bemerk een steeds groter wordende kloof tussen mijzelf en de christentaliban hier in het dorp.
Je wordt met de nek aangekeken als je op zondag op straat bent en niet op weg naar het clubhuis van de almachtige van dienst. U wilt er langs met de auto, terwijl wij midden op straat lopen? Dikke pech, gij heiden! Op zondag zijn de straten van ons, je blijft maar mooi achter ons.


Ja, dat is helemaal niet brutaal / onbeschoft / asociaal. Fijn dat er zo'n klup is, want anders zou het allemaal wel erg uit de klauwen lopen.
Not...
Tsja, de twee grootste moordenaars hebben ook donkere haren... Er is geen atheistische leertekst, er zijn geen richtlijnen en geen regels. Dat kan dus ook nooit een oorzaak van een handeling zijn. Uit niets iets maken dat kan alleen god.

1 Petrus 3:1 luidt: “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen."

https://www.bijbelwoord.nl/wat-zegt-de-bijbel-over-man-en-vrouw-zijn/

Dit soort teksten geeft een man het idee dat de vrouw ten eerste er is voor hem. Ze mag iets doen, mits dat in zijn voordeel en belang is. En dat een vrouw zonder man, laat staan met een vrouw zou zijn, dat is natuurlijk ondenkbaar.

Petrus, het lievelingetje van Jezus. Wat een eikel was dat. Z'n beste vriend verraden en dan ook nog vrouwen onderdrukken. Levensgevaarlijk boek, die bijbel.
 

Relix

Aanvoerder
Ik citeer even uit mijn eerdere post van 12 Augustus:

"In mijn optiek is de kern van het probleem dat er nog altijd veel mannen zijn die vinden dat ze meer rechten hebben dan vrouwen. Deze gedachte mag wat mij betreft worden verboden (immers is dat lijkt mij strijdig met de Nederlandse grondwet?). Eigenlijk, wat ik zeggen wil, is het idee dat je alles mag verkondingen wat je wilt (om mensen te laten geloven wat jij vind) niet houdbaar. Als een bepaalde geloofstroming niet erkend dat mannen, vrouwen, andersgelovigen of andersgeaarden allen gelijkwaardig zijn en met respect behandeld dienen te worden dan is er voor die stroming naar mijn mening geen plaats. En ja, ik pleit dus indirect voor het verbieden van een deel van de geloofsstromingen (waaronder ook Christenlijke!). Als fascisme en rascisme strafbaar en verboden zijn, waarom wordt seksisme (onder de noemer geloof/traditie) dan nog gedoogd?"

Ik pleit niet voor een verbod op religies, en t was geen herhaling van zetten om alle religies over 1 kam te scheren. Er zijn zat voorbeelden van gevallen die juist in de kerk nog n beetje empathie (of naastenliefde) leren of trachten te verspreiden.

Mijn punt was dat ik eigenlijk hoop dat er Anno nu, juist binnen de aanhangers van het geloof zelf, meer zelfkritiek zou mogen komen op het punten van de gelijke rechten voor ieder mens, ongeacht geloof, sekse, geaardheid of afkomst. (Mijn muil viel open van sommige zinnen uit de moderne Nashville verklaring). Het uit naam van een God en op straffe van t hellevuur verkondigen dat een vrouw die haar man niet volgt geslagen mag worden, of dat n dochter door haar vader mag worden uitgehuwelijkt, of een dominee die advieseert dat contact met homoseksuele heiden-kinderen moet worden verbroken - lijkt me kwalijk. Toch vinden ook dit soort denkwijzen nog altijd onder de noemer: vrijheid van Godsdienst bescherming en mogen deze denkwijzen vanaf n preekstoel gewoon doorgang vinden in het verspreiden.

Vandaar mijn oorsprokelijke post; niet om alle geloof te bashen maar wel n kant-tekening dat niet elk gedachtegoed wat onder "religie" word geschaard iets is dat het verdiend beschermd te worden. En dat ik voor een deel de kritiek uit de kant van de gematigde en moderne gelovigen (ik denk een ruime meerderheid in de landen waarin opleidingsniveau en geletterdheid hoog liggen) te laag vind (mijn beeld) - wil je echt dat onder geloof alles gezegd/aangeleerd mag worden in Nederland?
 
Laatst bewerkt:

Teamspirit

Routinier
Tsja, de twee grootste moordenaars hebben ook donkere haren... Er is geen atheistische leertekst, er zijn geen richtlijnen en geen regels. Dat kan dus ook nooit een oorzaak van een handeling zijn. Uit niets iets maken dat kan alleen god.
Ze vermoorden tegenstanders van hun gedachtegoed en vervolgden ook gelovigen omdat ze geloofden en geen atheist waren. En nogmaals het gaat om de vergelijking, omdat het met God te maken heeft ben ik ineens mede verantwoordelijk, als het echter om een atheist gaat is het een individu die alleen voor zichzelf verantwoordelijk is. Daar gaat de vergelijking nogal scheef en dus word ik als een zeer gematigd gelovige ineens op een hoop gegooid met alle andere gelovigen. Dat het in deze discussie altijd alleen maar zwart en wit is, en vooral al het verkeerde van gelovigen benadrukt wordt, maar het verkeerde van een atheist niet benoemd mag worden en het meteen wordt afgeschoven maakt dat de hele discussie niet meer open is, maar domweg het bashen van is geworden.


1 Petrus 3:1 luidt: “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen."
En in 1 petrus 3-7 staat het volgende:
En mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben. Want ook de vrouwen zullen, samen met jullie, het eeuwige leven erven. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren.

Dat zet het eerste vers ineens in een totaal ander perspectief. Verder geeft de link in de laatste alinea ook een duidelijke uitleg dat ze een unieke en gelijkwaardige positie heeft.

Verder worden vrouwen ook in sommige atheiste culturen als minder aangezien (zie de leer van Marx). Dus nogmaals het neerzetten van het minder zijn van vrouwen als een geloofsding is niet juist. Het is veel breder dan dat, en zo moet er ook naar gekeken worden.

Ten slotte ben ik het helemaal eens met iedereen die vind dat mensen die anderen achter stellen op basis van kleur, geaardheid, haarkleur, lengte enzovoorts ook keihard afgemaakt mogen worden.


Dat staat los van geloven in een god. Sterker nog, ik bemerk een steeds groter wordende kloof tussen mijzelf en de christentaliban hier in het dorp.
Je wordt met de nek aangekeken als je op zondag op straat bent en niet op weg naar het clubhuis van de almachtige van dienst. U wilt er langs met de auto, terwijl wij midden op straat lopen? Dikke pech, gij heiden! Op zondag zijn de straten van ons, je blijft maar mooi achter ons.


Ja, dat is helemaal niet brutaal / onbeschoft / asociaal. Fijn dat er zo'n klup is, want anders zou het allemaal wel erg uit de klauwen lopen.
Not...
En dus is het allemaal maar slecht en deugd er niets van, Ik vind dat je dan net zulke oogkleppen opzet als de mensen die voor eigen rechter spelen en op straat gaan lopen om je te beletten er niet langs te gaan.

Voor mij worden er hele andere waarden in de bijbel neergezet, en de belangrijkste is nog altijd: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Dus de idioten die jouw doorgang belemmeren moeten lekker oprotten, en vooral niet voor eigen rechter gaan spelen voor zo iets onzinnigs.
 
Bovenaan Onderaan