Binnenlandse Politiek

Rednas

Administrator
Medewerker
Dank dat je ondanks de taalfouten toch op de posts in blijft gaan. (Y)

Ik vrees dat op de langere termijn en in combinatie met de veeleisende patient ("ik wil een CT + derde second opinion want daar heb ik recht op") het huidige systeem niet lang haalbaar blijft. Goed dat er ook mensen zijn die denken dat dat meevalt en de boel zichzelf in balans kan houden. Ik hoop dat je gelijk hebt/krijgt.
Ik denk dat je een derde second opinion best kan begrenzen. En ik sluit ook heus niet uit dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden om het betaalbaar te houden. Wellicht was je voorbeeld van de 70-jarige roker gewoon niet zo gelukkig gekozen.
Want ik zie bijvoorbeeld de volgende praktische haken en ogen:

1) Hoe ga je aantonen dat iemand zo lang gerookt heeft?
2) Hoe zit het als je 10 jaar gerookt hebt? Of maar 1 jaar? Waar ligt die grens?
3) Ik hou van bier. Wil je mij behandelingen voor mijn lever ontzeggen als ik die nodig zou hebben?
4) Ik weer uit de eerste hand dat doktoren er nog wel eens naast zitten qua verwachting van hoeveel tijd ze nog hebben. Iemand in mijn familie werd bijvoorbeeld verteld dat 6 maanden het hoogst haalbare was, en uiteindelijk was het 2,5 jaar. Dat is ook nog een factor.
5) Bepaalde medicijnen moeten een leven lang geslikt worden maar zijn per dosering veel goedkoper dan de genoemde € 300K. Maar over een periode van bijvoorbeeld 20 jaar kom je dan wellicht ook aan € 300K. Ook maar niet doen dan?

Wat mijn probleem met de manier van doen in Nederland nog al eens is, is dat de marktwerking zo'n beetje heilig verklaard wordt, en dat daarbij het menselijke dikwijls uit het oog verloren wordt.
 
Dan ben ik geen knip voor de neus waard volgens jouw conclusie.

Wat velen gemakshalve vergeten is dat de Nederlandse economie gebouwd is op hooggeschoolde werknemers. Laag/ongeschoolde die naar Nederland komen hebben een kleine kans om toe te voegen aan de maatschappij in tegenstelling tot landen waar dat niet het geval is. Dus diegene die komen zullen in onevenredige mate in de bijstand belanden en uitkeringen trekken. Op een gegeven moment kan de druk op de sociale voorzieningen de toestroom niet meer aan en zal dat grote gevolgen hebben voor de bestaande voorzieningen voor diegene die hun hele leven hier al wonen en hun hele leven hebben (kunnen) bijdragen aan de maatschappij. Nederland kan niet de hele wereld opnemen.
Nederland kan niet de hele wereld opnemen dat klopt. Maar dit is ook niet nodig want niet de hele wereld komt naar Nederland. De meeste vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië zitten in de landen rondom Syrië. En Afrika heeft 1 miljard inwoners, er is maar een zeer klein deel dat naar Europa komt, en daarvan maar een klein deel naar Nederland.
En waarom heeft Nederland geen laag opgeleiden mensen nodig? De nederlandse economie heeft juist wel laagopgeleiden mensen nodig, want het is al een probleem als er geen Polen meer komen.

Een aspect wat ik zelden terugzie in discussies en opinie omtrent migratie is de verantwoordelijkheid die de overheid heeft. Naar mijn mening dient de overheid zichzelf hoofdzakelijk te richten op haar eigen volk. Als je je eigen mensen niet eens onderdak kan bieden, waarom zou je je dan bezighouden met onderdak bieden aan mensen die eigenlijk niet eens onder jouw verantwoordelijkheid vallen? Ik ben erg benieuwd wie vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor het welzijn van mensen uit Turkije of Marokko, zonder dat ik je daarvoor veroordeel. We verkeren nu eenmaal in een wereld die meer verbonden is met elkaar dan jaren geleden. Desondanks blijf ik erbij dat je een land bent en jouw inwoners jouw verantwoordelijkheid zijn en dus de hoogte prioriteit dienen te hebben.

Zonder enig ondersteunend nieuwsartikel durf ik wel te beweren dat economische vluchtelingen het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in ons land verlagen. Immers, hoe meer arme mensen ons land betreden, des te lager komt het gemiddelde te liggen. Ten eerste, hoe minder welvarend je land wordt, des te moeilijker wordt het om mensen uit de onderste laag van de bevolking naar boven te trekken. Dit komt dus ten nadelen van je eigen inwoners. Ik vind dat je hen op zijn minst verschuldigd bent om 100% zekerheid te bieden op een 'fatsoenlijk leven' gebaseerd op de normen en waarden van deze tijd geldend in ons land. Zodra dit dus niet (meer) lukt en migratie dit doel belast, vind ik dat je het recht hebt de grenzen te sluiten. Ten tweede, wij kunnen als land veel meer bieden aan tweede of derde wereldlanden, wanneer wij als land onze zaken op orde hebben. Als wij morgen leven in een utopie, dan zal er geen mens meer mauwen om centen die naar goede doelen gaan. Sterker nog, als wij echt zoveel welvarender zouden zijn dan de andere landen, dan zouden wij met deze voorsprong op gebied van kennis andere landen nog makkelijker op de been moeten kunnen helpen. Nederland is een van de grootste landbouwlanden ter wereld. Als wij de aanstaande jaren ons geld steken in de ontwikkeling van landbouw puur binnen ons land, dan werpt dit op lange termijn ook zijn vruchten af in het buitenland. Echter, men is zich daar niet van bewust en durft niet op lange termijn te berusten.

De overheid moet zich eerst focussen op het eigen volk, voordat zij zich richten op andere mensen of landen. Ik zou zelf ieder mens in nood helpen, maar pas nádat ik mijn eigen zaken op orde heb. Alleen dan kan ik zij die in nood verkeren van optimaal hulp voorzien.
Leuke vraag, maar hoe zit het dan met de Nederlanders die in het buitenland wonen, is Nederland daarvoor verantwoordelijk? Of is dat de verantwoordelijkheid voor de landen waar ze in wonen? En hoe zit het met Nederlanders die het buitenland wonen, en ook de buitenlandse nationaliteit aannemen?

Bovendien, hoe moet je zorgen dat iedereen van evenveel welvaart geniet? Want arme mensen kunnen heel veel uitkeringen krijgen, en als ze nog armer zijn, kunnen ze gratis voedsel uit de voedsel banken krijgen. Dus er zijn al veel sociale vangnetten in Nederland. Dus de Nederlandse regering kan wel nog meer geld aan arme geven, maar dan gaan alle VVDers weer zeuren.

Wat men gemakshalve halve even vergeet is de globalisering. Iedereen is met iedereen in de wereld verbonden. Maar ook bijvoorbeeld onze kleding. Onze kleding wordt veelal gemaakt in zuid-oost Azië door arme kinderen, is dat dan een probleem voor die landen daar, of ook voor Nederland omdat het die kleding koopt? Omdat de hele wereld zo me elkaar verbonden is met verdragen en afspraken, er veel gehandelt wordt en er communicatie is, en veel toerisme, vervagen de grenzen nou eenmaal.
 
Laatst bewerkt:

Hoetierick

Administrator
Medewerker
Allemaal punten waar ik me in kan vinden hierboven. Eigenlijk bedoelde ik ook geenszins dat vroeger alles beter was of dat ik ben voor een versoepeling van het toelaten van (economische) vluchtelingen.

Hoetierick, ik ben het met je eens dat we in absolute zin vooruit zijn gegaan in welvaart. Natuurlijk is het fijn dat we nu meerdere keren op vakantie kunnen en dat iPhones als warme broodjes over de toonbank gaan, terwijl ze vroeger blij moesten zijn als een postduif haar eindbestemming bereikte.

Het ging me meer om de vraag welke factoren de sterke opkomst van het populisme in zélfs de welvarende werelddelen beinvloeden. Dan denk ik dat dat komt omdat de relatieve verschillen tegenwoordig groter zijn dan vroeger en men dus meer onvrede/onrecht voelt, ook wanneer een vakantie in Frankrijk tegenwoordig vele malen luxer is dan vroeger. En dat is imo weer een direct gevolg van het financieel-economische systeem waar we in leven en de instrumenten die we voor handen hebben. (Meer geld in "de economie" pompen, wat uiteindelijk voornamelijk vanuit de banken naar grote corporates/investeerders/pensioenfondsen gaat ipv naar de consument, bijvoorbeeld, etc.)

Migratie is ook zo'n factor. Een thema dat perfect in de mengelmoes van onderbuikgevoelens en frustraties van Henk&Ingrid kan worden gestopt door populisten, met succes. Soms terecht, soms onterecht.
Het gevoel van onvrede is er zeker. Mensen voelen zich niet gehoord, niet gezien. Zaken die eerst een zekerheid waren (waarde huis, gezondheidszorg, onderwijs, pensioen) zijn de laatste 10-15 jaar onderhevig aan stevige veranderingen. Onderlinge verbondenheid o.b.v. politieke partij is er niet meer, mensen zijn zoekende. Die instabiliteit, de altijd aanwezige "vroeger was alles beter" en de angst voor migranten zorgt voor een mooie voedingsboedem voor Fvd/PVV
 

De Bouterbaas

Grappigste Forummer van het Jaar 2012
Dank dat je ondanks de taalfouten toch op de posts in blijft gaan. (Y)

Ik vrees dat op de langere termijn en in combinatie met de veeleisende patient ("ik wil een CT + derde second opinion want daar heb ik recht op") het huidige systeem niet lang haalbaar blijft. Goed dat er ook mensen zijn die denken dat dat meevalt en de boel zichzelf in balans kan houden. Ik hoop dat je gelijk hebt/krijgt.

Eens. Die filosofische discussies worden al gevoerd. De kosten van de gezondheidszorg zijn in de nabije toekomst onhoudbaar. Moet iemand echt een behandeling van 300.000 Euro krijgen om nog 6 maanden langer op deze aardbol te blijven? Het is een zware ethische discussie. Iedereen zal waarcshijnlijk nee roepen, totdat het je eigen oma, vrouw kind is. Dan verandert het standpunt.

Feit is dat er iets moet gebeuren. Iedereen heeft overal recht op, niemand wil betalen. Er zullen dus maatregelen moeten komen die op basis van protocollen/statistieken bepalen of een bepaalde behandeling wel economisch rendabel is bij het slechts met een paar maanden vooruitschuiven van de dood, al dan niet met verbeterde levenskwaliteit. Ongezonde levensstandaarden gaan ongetwijfeld een grotere rol spelen. Rook je? Premie 20% omhoog. Etc.